Działania profilaktyczne

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE KPP W PILE

1. Kontrole zimowisk

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile podczas ferii odwiedzają grupy dzieci przebywających na zimowiskach. Podczas rozmów z dziećmi funkcjonariusze poruszają tematykę dotyczącą bezpiecznych zachowań podczas okresu zimowego.

2. Zimowy audiobook

Policjanci z Wydziału Prewencji z Komendy Powiatowej Policji w Pile wspólnie z uczniami z pilskiej grupy PaTPORT przygotowali dla najmłodszych dzieci słuchowisko pn. "Druga strona medalu". Bajka ma formę audiobooku i opowiada o niebezpieczeństwach podczas zimowych zabaw. Audiobook kierowany jest do najmłodszych dzieci. Patronatem przedmiotowe przedsięwzięcie objął Urząd Miasta w Pile oraz Radio Eska.

3. Warsztaty bezpiecznego przedszkolaka

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile prowadzą cyklicznie tzw. "Warsztaty Bezpiecznego Przedszkolaka”. Podczas spotkania z najmłodszymi funkcjonariusze omawiają zasady bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim, a poprzez ćwiczenia praktyczne propagują bezpieczne i właściwe zachowania się dzieci w różnych trudnych sytuacjach.

4. „Rower na zdjęciu”

Akcja cyklicznie powtarzana przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pile. Aby przystąpić do programu należy przyjechać ze swoim rowerem, wraz z dokumentem zakupu, w wyznaczonym terminie i miejscu, gdzie zostanie on sfotografowany, a właściciel wypełni deklarację potwierdzającą uczestnictwo w programie. Na rower zostanie również naniesiony numer tzw. znakopisem. Zdjęcie roweru wraz z nadanym indywidualnie numerem zostanie dopisane do specjalnie stworzonej bazy. W przypadku kradzieży roweru często sam właściciel nie jest w stanie podać szczegółowych informacji dotyczących jego wyglądu. Posiadanie zdjęcia przez policjantów utraconej rzeczy ułatwi im jej poszukiwanie oraz identyfikację. W wypełnionej przez właściciela deklaracji znajdzie się opis charakteryzujący wygląd roweru jak również jego indywidualne cechy.

5. „Bezpiecznie chce się żyć!”

To autorski program Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którego zadaniem jest miedzy innymi propagowanie zagadnień bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Akcja powtarzana jest co rok. W spotkaniach odbywających się w Pile prelegentami są policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile.

6. Turystyczny Rajd Samochodowy Seniorów „Reporter”

Cykliczna impreza, w którą włączają się policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile. W trakcie trwania imprezy funkcjonariusze przypomnieli seniorom o elementarnych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zwrócili uwagę, aby seniorzy przechodzili w miejscach dozwolonych, aby starali się oceniać prędkość nadjeżdżających pojazdów. Funkcjonariusze uświadamiali seniorów o konieczności odpowiedniego ubioru, a także stosowania odblasków.

7. Bieg Pokoleń – „Raz do roku wokół bloku”

Podczas festynu, który odbywa się cyklicznie co rok, w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, policjanci przygotowują dla dzieci konkursy i quizy z zakresu bezpieczeństwa. Najmłodsi otrzymują elementy odblaskowe i książeczki edukacyjne.

8. Spotkania dot. bezpieczeństwa podczas wakacji

Przed okresem wakacyjnym policjanci z pilskiej jednostki policji odpowiadają na zaproszenia placówek oświatowych, aby rozmawiać z uczniami o bezpieczeństwie podczas wakacji. Prelekcje dotyczą bezpiecznych zachowań podczas letnich zabaw na podwórku, postępowania z nieznajomymi, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz nad wodą.

9. Kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży podczas letnich wakacji

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile wraz z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej co roku dokonują kontroli miejsc zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Podczas takich kontroli funkcjonariusze przeprowadzają z najmłodszymi pogadanki dotyczące elementarnych zasad bezpiecznego wypoczynku. Omawiane jest przede wszystkim bezpieczeństwo nad wodą.

10. Bezpieczna droga do szkoły

Coroczna akcja policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Pile. W pierwszy dzień szkoły funkcjonariusze sprawują nadzór nad ruchem oraz prowadzą działania profilaktyczno-edukacyjne nt. bezpiecznych zachowań na drodze. Funkcjonariusze nadzorują również przestrzeganie przepisów ruchu drogowego zarówno przez kierowców, jak i pieszych i rowerzystów. Akcję poprzedzają działania pilskiej "drogówki", która dokonuje przeglądu dróg (ulic), między innymi pod kątem prawidłowości ustawienia i stanu znaków drogowych oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających, takich jak sygnalizatory czy barierki zabezpieczające chodniki w rejonach placówek wychowawczo-oświatowych.

11. Bądź widoczny, bądź bezpieczny

Wspólna akcja Starostwa Pilskiego oraz Komendy Powiatowej Policji w Pile. W czasie spotkań policjanci wygłaszali w szkołach na terenie powiatu pilskiego prelekcje nt. bezpiecznych zachowań na drodze. Ze strony Starostwa przekazane zostały kamizelki odblaskowe.

12. STOP wypadkom drogowym na drodze K-10

Pod hasłem „STOP wypadkom drogowym na drodze K-10” odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji w Pile spotkanie z przedstawicielami instytucji, w których trosce leży bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Uczestnicy spotkania na bazie własnych doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz możliwości prawnych szukali rozwiązań, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa.

13. Działania policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego

Cyklicznie Wydział Ruchu Drogowego KPP w Pile przeprowadza akcje, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu pilskiego. Do takich akcji należą m.in. „niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „pasy”, „trzeźwy poranek”, „track&bus”, „znicz”, „prędkość – zero tolerancji”.

14. Konferencja – dlaczego dopalacze są tak niebezpieczne?

Konferencja edukacyjna pt. "Dopalacze - dlaczego są tak niebezpieczne" zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile. Temat "Rozprzestrzeniania się nowych narkotyków - walka z dynamicznym rynkiem". W czasie konferencji prelekcję wygłosił policjant z Komendy Powiatowej Policji w Pile.

15. „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa, praca w Holandii”

Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Pile w naszym mieście gościły policjantki z Holandii oraz holenderska ekspert organizacji „FairWork”, które zawodowo trudnią się problematyką handlu ludźmi, w tym wyzyskiem i współczesnym niewolnictwem. Celem wizyty było wygłoszenie prelekcji na temat bezpieczeństwa związanego z migracją zarobkową.

16. Odblaski od KPP w Pile i RMF Maxxx

Wspólna akcja Komendy Powiatowej Policji w Pile oraz radia RMF Maxxx mająca na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach. Podczas działań policjanci rozmawiali
z kierowcami o tym jak zadbać o ich bezpieczeństwo oraz pieszych i rowerzystów, przypominali kierowcom o konieczności dostosowania przez nich prędkości do warunków panujących na drodze, wymiany opon na zimowe, zadbania o poziom płynu w spryskiwaczach i kompleksowe oświetlenie w pojeździe. Policjanci prosili również kierowców o zwracanie szczególnej uwagi na tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy w okresie jesienno-zimowym są znacznie mniej widoczni na drodze nawet w miejscach oświetlonych. Funkcjonariusze rozdawali odblaski napotkanym dzieciom i seniorom, a także kierowcom z prośbą o przekazanie ich tym, którzy najbardziej tego potrzebują, czyli pieszym i rowerzystom.

17. STOP DOPALACZOM

„Mocarz”. Taki tytuł nosi komiks, który powstał w ramach akcji „STOP DOPALACZOM”. Twórcom komiksu przyświecał jeden cel – ukazać młodzieży problem dopalaczy w taki sposób, aby oddziaływał na ich świadomość i jednocześnie podnosił ich wiedzę na ten temat. W inicjatywę Głosu Wielkopolskiego oraz Tygodnika Pilskiego przy powstawaniu komiksu włączyła się także Komenda Powiatowa Policji w Pile. W czasie spotkań w szkołach policjanci poruszali tematy związane z negatywnymi skutkami zażywania dopalaczy oraz przekazywali uczniom przedmiotowe komiksy.

18. "Andrzejkowe” działania pilskiej policji

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego, Prewencji i Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego pilskiej komendy przeprowadzili wzmożone działania kontrolne kierowców. Policjanci w wyznaczonych punktach kontrolnych całego powiatu sprawdzali stan trzeźwości kierujących powracających z andrzejkowych imprez.

19. Uwaga na oszustów

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile spotkali się z Dyrektor Banku PKO BP Oddział 2 w Pile Panią Justyną Amernik. W trakcie rozmowy poruszono tematy oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych oraz przekazano ulotki informacyjne mające przestrzegać klientów banku, a szczególnie seniorów, którzy przeważnie narażeni są na działanie przestępców.

20. „Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie”

W Centrum Handlowym „Vivo” w ramach kampanii społecznej "Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie" policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Komendy Powiatowej Policji w Pile wraz z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w niekonwencjonalny sposób uwrażliwiali społeczeństwo na problemy związane z przemocą w rodzinie. Tego dnia w galerii „Vivo” pojawiły się specjalne budki telefoniczne, w których można było odsłuchać nagrania z interwencji domowych w sytuacjach przemocy oraz dowiedzieć się od funkcjonariuszy policji jak reagować będąc świadkiem takich wydarzeń.

21. Wspólne działania Policji i Straży Leśnej

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile oraz funkcjonariusze Straży Leśnej Nadleśnictwa Zdrojowa Góra, podjęli wspólne działania mające między innymi przeciwdziałać przestępstwom i wykroczeniom w zakresie szkodnictwa leśnego i przyrodniczego oraz kłusownictwa.

22. Uważaj! Dla złodzieja nie ma świąt!

W ramach wspólnej akcji Komendy Powiatowej Policji w Pile i Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile o nazwie "Uważaj! Dla złodzieja nie ma Świąt!" w grudniu pasażerowie miejskich autobusów ostrzegani są przed kradzieżami kieszonkowymi. Taka forma działań prewencyjnych możliwa jest dzięki specjalnym monitorom LCD za pomocą których wyświetlane są komunikaty z ostrzeżeniem.

23. Bezpieczne ferie zimowe

Jak co roku w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi pilscy policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej oraz dzielnicowi dbając o bezpieczeństwo dzieci uczestniczyli w wielu spotkaniach z najmłodszymi oraz ich rodzicami, na których przypominali o zasadach bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku.

24. „Podaruj serce! Oddaj krew”

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile ze swoim Komendantem oddawali krew wspierając tym samym próbę bicia rekordu Polski w ilości oddanej krwi w jednym dniu. Akcja ta miała miejsce w Pile i przebiegała pod nazwą „Podaruj serce! Oddaj Krew”. Rekord został pobity!

25. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na telebimach

Od lutego 2017 r. w Pile przy skrzyżowaniu ulic Roosevelta z Bydgoską oraz Alei Piastów z ulicą Jana Pawła II, na telebimach wyświetlany jest spot o aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to innowacyjne narzędzie mające służyć obywatelom. Aby informacje o „Mapie” dotarły do jak największej liczby mieszkańców naszego powiatu, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile podjęli szereg działań, żeby w jak największym stopniu rozpropagować to multimedialne narzędzie zwiększające bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

26. Wspólne patrole funkcjonariuszy SOK i policjantów

Wspólne patrole funkcjonariuszy z pilskiej patrolówki ze Strażnikami Ochrony Kolei i Żandarmerią Wojskową. Tymi wzmożonym działaniami prewencyjnymi Policji objęty został teren dworca PKP w Pile. Główny cel to zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym i poprawa porządku na terenie kolejowym.

27. Dzielnicowy bliżej nas

W związku z promowaniem nowej formuły służby dzielnicowych w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” Komenda Powiatowa Policji w Pile podjęła działania zmierzające do dotarcia z nim do jak największej ilości mieszkańców naszego miasta. W tym celu na ekrany LCD znajdujące się w autobusach MZK trafił spot propagujący ten nowy model funkcjonowania dzielnicowych.

28. Konkurs Bezpieczny Przedszkolak

Coroczny Miejski Konkurs pn. „Bezpieczny Przedszkolak”, którego współorganizatorem jest Komenda Powiatowa Policji w Pile. Hasłem tegorocznej edycji konkursu było: „Bezpiecznie na co dzień nad wodą, w wodzie i na wodzie”.

29. Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

W galerii Vivo odbyła się impreza, której organizatorzy próbowali zwrócić uwagę opinii publicznej, na problem osób dotkniętych autyzmem. Komenda Powiatowa Policji w Pile wraz z innymi instytucjami również włączyła się do akcji i wspierała tak ważną inicjatywę.

30. Z Pyrkiem bezpieczniej

Policjanci z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Pile odwiedzają przedszkola na terenie powiatu pilskiego, gdzie z najmłodszymi rozmawiają o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Wraz z nimi podróżuje w tym czasie maskotka Wielkopolskiej Policji, sierż. Pyrek.

 

 

 

 • Kontrole zimowisk
 • Zimowy audiobook
 • Warsztaty bezpiecznego przedszkolaka
 • „Bezpiecznie chce się żyć!”
 • „Rower na zdjęciu”
 • Bieg Pokoleń – „Raz do roku wokół bloku”
 • Spotkania dot. bezpieczeństwa podczas wakacji
 • Kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży podczas letnich wakacji
 • Bezpieczna droga do szkoły
 • Bądź widoczny, bądź bezpieczny
 • STOP wypadkom drogowym na drodze K-10
 • Działania policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego
 • Konferencja – dlaczego dopalacze są tak niebezpieczne?
 • „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa, praca w Holandii”
 • Odblaski od KPP w Pile i RMF Maxxx
 • STOP DOPALACZOM!
 • "Andrzejkowe” działania pilskiej policji
 • Uwaga na oszustów
 • „Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie”
 • Wspólne działania Policji i Straży Leśnej
 • Uważaj! Dla złodzieja nie ma świąt!
 • Bezpieczne ferie zimowe
 • „Podaruj serce! Oddaj krew”
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na telebimach
 • Wspólne patrole funkcjonariuszy SOK i policjantów
 • Dzielnicowy bliżej nas
 • Konkurs Bezpieczny Przedszkolak
 • Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
 • Z Pyrkiem bezpieczniej
Powrót na górę strony