Antykorupcyjny Telefon Zaufania

Antykorupcyjny Telefon Zaufania

Antykorupcyjny Telefon Zaufania KPP w Pile 47 77 41 111

Antykorupcyjny Telefon Zaufania

KPP w Pile

 47 77 41 111

Zespół do Walki z Korupcją WPG KPP w Pile, realizując wyznaczone zadania ukierunkowane na wykrywanie i zwalczanie przestępstw o charakterze korupcyjnym oraz spełniając oczekiwania mieszkańców powiatu pilskiego, którzy anonimowo chcieliby poinformować Policję o fakcie zaistnienia przestępstwa korupcyjnego lub chcą nawiązać bezpośredni kontakt wyłącznie z funkcjonariuszami zwalczającymi korupcję, uruchomił Antykorupcyjny Telefon Zaufania o numerze  47 77 41 111.

Wszelkie informacje, które zostaną przekazane za pomocą tej linii, zostaną dokładnie sprawdzone przez policjantów.

Korupcja – obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takiej korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej.

Źródło: Wikipedia

Więcej informacji o problemie korupcji można znaleźć na stronie internetowej: www.antykorupcja.gov.pl

Podstawowe przepisy karne związane z przestępstwami o charakterze korupcyjnym:

art. 228 § 1 – 6 kk, art. 229 § 1 – 5 kk, art. 230 § 1 – 2 kk, art. 230a § 1 – 2 kk, art. 250a § 1 – 3 kk, art. 271 § 1 i 3 kk, art. 296a § 1 – 4 kk, art. 302 § 2 – 3 kk, art. 305 § 1 kk, art. 497 § 3 ustawy z dnia 05.01.2011 roku Kodeks wyborczy, art. 46 ust. 1 – 4 i art. 48 ust. 1 – 3 Ustawy z dnia 25.06.2010 roku o sporcie.

UWAGA !!!

sprawca, który wręczył korzyść majątkową lub osobistą

osobie pełniącej funkcję publiczną może uniknąć odpowiedzialności

na podstawie n/w przepisów:

 

- art. 229 § 6 kk – nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1 – 5, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniąca funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział;

 

- art. 230a § 3 kk – nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1 albo w § 2, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział;

 

- art. 250a § 4 kk – jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 albo w § 3 w związku z § 1 zawiadomił organ powołany do ścigania o fakcie przestępstwa i okolicznościach jego popełnienia, zanim organ o nich się dowiedział, sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może odstąpić od jej wymierzenia;

 

- art. 296a § 5 kk – nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 2 albo w § 3 w związku z § 2, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział;

 

- art. 49 Ustawy z dnia 25.06.2010 roku o sporcie – nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w art. 46 ust. 2, art. 46 ust. 3 lub 4, w związku z ust. 2, lub art. 48 ust. 2 lub 3, w związku z ust. 2, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

 

Powrót na górę strony