Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem - Aktualności - KPP Piła

Aktualności

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Data publikacji 29.04.2021

Mieszkańcy Piły, powiatu pilskiego oraz okolic, którzy są pokrzywdzeni przestępstwem, świadkami lub osobami najbliższymi mogą uzyskać bezpłatną pomoc w Lokalnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pile, przy ul. Dąbrowskiego 8/801.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Świadkowie, osoby najbliższe, a przede wszystkim osoby pokrzywdzone przestępstwem, szczególnie takim jak:

 • przestępstwo przeciwko rodzinie (np. przemoc domowa, porzucenie, znęcanie się, niealimentacja),
 • przestępstwo seksualne (np. zgwałcenie, obcowanie z małoletnim, kazirodztwo),
 • przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (np. uszkodzenie ciała),
 • przestępstwo przeciwko wolności (np. stalking, groźba karalna, handel ludźmi, pozbawienie wolności)
 • przestępstwo przeciwko mieniu (np. oszustwo, kradzież, przywłaszczenie),
 • wypadki komunikacyjne

Jaką pomoc można uzyskać?
W zależności od sytuacji LPPP udzieli bezpłatnej pomocy w zakresie:

 • pomocy prawnej – osobom pokrzywdzonym przestępstwem,
 • pomocy mediacyjnej – osobom pokrzywdzonym przestępstwem,
 • pomocy psychologicznej – osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz ich najbliższych
 • pomocy psychiatrycznej – osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 • wsparcia opiekuna osoby pokrzywdzonej przestępstwem (osoba pierwszego kontaktu)
 • pomocy materialnej w zakresie łagodzenia skutków przestępstwa, m.in.:
  • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych oraz kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych,
  • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej
  • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
  • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw,
  • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
  • finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim dzieckiem.

W ramach prowadzonego punktu udzielana jest pomoc pokrzywdzonym na każdym etapie: przed zgłoszeniem przestępstwa, w trakcie procedury karnej a także po zakończonej procedurze karnej, gdy trwają wciąż skutki przestępstwa. Celem pomocy jest dążenie do zniwelowania skutków przestępstwa doświadczanych przez pokrzywdzonego, odzyskania jego dobrostanu psychicznego, unormowania sytuacji bytowej oraz uświadomiania o przysługujących mu prawach.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem mieści się w Pile przy ul. Dąbrowskiego 8/801.
Godziny otwarcia punktu:

 • Poniedziałek 16:00 - 20:00
 • Środa 16:00 - 20:00
 • Sobota 10:00 - 14:00