Aktualności

Zmiany na stanowiskach kierowniczych Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Prewencji.

Data publikacji 02.09.2020

W dniu wczorajszym Komendant Powiatowy Policji w Pile nadkom. Mariusz Wiśniewski doceniając zaangażowanie i osiągane wyniki wręczył rozkazy personalne nowym naczelnikom wydziałów. Gratulacje oraz życzenia samych zawodowych sukcesów złożyli również zastępcy komendanta nadkom. Robert Kossak oraz kom. Magdalena Maślankiewicz-Niedbalska.

Szef pilskiej jednostki na stanowisko Naczelnika Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą powołał dotychczas pełniącą obowiązki podkom. Annę Godawę-Stawną. Decyzją Pana Komendanta awans na Zastępcę Naczelnika Wydziału do Walki z PG otrzymał asp. sztab. Łukasz Klupś.

Rozkaz o mianowaniu na wyższe stanoiwsko służbowe odebrał również podkom. Zbigniew Faluta, który od lutego br. pełnił obowiązki Naczelnika Wydziału Prewencji.

Podkomisarz Anna Godawa-Stawna służbę rozpoczęła w 1999 r. w Poznaniu. Pracując m.in. w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym w Komisariacie Policji na Jeżycach. Następnie od 2002 r. przez kilkanaście lat związan była z Komendą Powiatową Policji w Czarnkowie. Realizowała zadania związane m.in. ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej, a także pełniła obowiązki eksperta na jednoosobowym stanowisku ds. kontroli skarg i wniosków. W 2018 r. objęła stanowisko specjalisty Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą, a od czerwca br. pełniła obowiązki naczelnika wydziału.

Aspirant sztabowy Łukasz Klupś służbę rozpoczął w 2003 roku w Wałczu. Zajmował stanowiska w pionie prewencji oraz wydziale kryminalnym w zespole do walki z przestępczością samochodową oraz przeciwko mieniu. Od października 2017 r. był zwiazany z Wydziałem Kryminalnym pilskiej jednostki, a od czerwca br. pełnił obowiązki zastępcy naczelnika Wydziału d/w z Przestepczością Gospodarczą.

Podkomisarz Zbigniew Faluta służbę rozpoczał w 1994 r. w Warszawie. Następnie przez lata związany był z Wydziałem Prewencji. Najpierw jako dzielnicowy, następnie kierownik rewiru dzielnicowych, przez ostatnie lata pełnił służbę na stanowisku dyżurnego pilskiej jednostki. Od lutego br. pełnił obowiązki Naczelnika Wydziału Prewencji.

mł. asp. Jędrzej Panglisz