Seminarium pt. "NIE dla przemocy wobec kobiet i dziewcząt" - Aktualności - KPP Piła

Aktualności

Seminarium pt. "NIE dla przemocy wobec kobiet i dziewcząt"

Data publikacji 03.12.2019

W Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile odbyło się seminarium teoretyczno - praktyczne pt. "NIE dla przemocy wobec kobiet i dziewcząt", będące wydarzeniem popularyzującym tematykę związaną z Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Organizatorem przedsięwzięcia była PUSS oraz Komenda Powiatowa Policji w Pile.

28 listopada br. w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica odbyło się seminarium teoretyczno - praktyczne pt. "NIE dla przemocy wobec kobiet i dziewcząt". Przedsięwzięcie uroczyście otworzyli organizatorzy: Kierownik Katedry Pracy Socjalnej prof. PUSS Wojciech Maliszewski oraz Komendant Powiatowy Policji w Pile insp. Sebastian Cichocki. Panowie podkreślili, że przedsięwzięcie jest wydarzeniem popularyzującym tematykę związaną z Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

W seminarium swoje wykłady mieli policjanci, psycholodzy, terapeuci, pracownicy naukowi oraz studenci PUSS, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczestnicy seminarium mieli możliwość wysłuchania wykładów i wzięcia udziału w dyskusji m.in. na tematy: "Osobowościowe predyspozycje do agresji i przemocy", "Kobiety jako ofiary miłości", "Klimat szkoły, a przemoc rówieśnicza", "Procedura Niebieskiej Karty", "Przemoc w statystykach, rola i zadania zespołów interdyscyplinarnych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie", "Funkcjonowanie kobiet jako ofiar przemocy", "Przemoc wobec kobiet niepełnosprawnych".

Przedsięwzięcie miało na celu przybliżenie tematyki przemocy kobiet i związanych z tym poważnych skutków. Podkreślono, jak ogromny jest to problem w naszej społeczności oraz jak reagować kiedy doświadczamy przemocy i kiedy jesteśmy świadkami bardzo często rodzinnych tragedii.
 

Podkom. Żaneta Kowalska, foto: PUSS