Aktualności

Piła - Szkolenie dla techników kryminalistyki i policjantów pionu kryminalnego oraz otwarcie nowych obiektów symulacyjnych

Data publikacji 18.10.2019

W Komendzie Powiatowej Policji w Pile odbyło się szkolenie dla techników kryminalistyki oraz policjantów pionu kryminalnego dotyczące sposobów zabezpieczania śladów oraz wykonywania dokumentacji na miejscu zdarzenia. W przedsięwzięciu udział wzięła także kadra kierownicza. Była to również okazja do otwarcia nowych obiektów symulacyjnych w siedzibie pilskiej komendy – sklepu oraz mieszkania, gdzie systematycznie pilscy funkcjonariusze pod okiem specjalistów będą doskonalić swoje umiejętności. Gośćmi specjalnymi byli policjanci z Laboratorium Kryminalistycznego z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu: nadkom. Monika Anioł-Smorawińska oraz asp. sztab. Sebastian Dropiński.

Zabezpieczanie śladów kryminalistycznych na miejscu zbrodni, ich identyfikacja, czy wnioskowanie na ich podstawie często oglądamy w serialach telewizyjnych dotyczących tematyki około policyjnej. W praktyce wysoka jakość czynności realizowanych w ramach kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia (KBMZ), w szczególności oględzin miejsca przestępstwa przekłada się finalnie na wysoką wartość dowodową zabezpieczonych śladów kryminalistycznych na etapie postępowania sądowego.

Wartościowe i co istotne prawidłowo zabezpieczone dowody ułatwiają sędziom rozpoznawanie spraw, a następnie orzekanie i wydawanie rzetelnych wyroków. Żeby jednak je (dowody) uzyskiwać, koniecznym staje się profesjonalizacja działań Policji jeszcze na miejscu przestępstwa m.in. w obszarze wykonywanych czynności oględzinowych obejmujących aspekty taktyczno – techniczne oraz procesowe.

Stąd też realizacja w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Pile projektu utworzenia obiektów symulacyjnych – sklepu i mieszkania, a wkrótce także pojazdu, gdzie funkcjonariusze pod okiem fachowców będą uczyć się i doskonalić działania w ramach oględzin upozorowanych miejsc zdarzenia o charakterze przestępczym.

Inauguracja działalności obiektów symulacyjnych miała miejsce 17 października br. i wówczas pierwsze ćwiczenia warsztatowe nadzorowali specjalni goście z Laboratorium Kryminalistycznego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nadkom. Monika Anioł-Smorawińska – ekspert z dziedziny badań fizykochemii, a także asp. sztab. Sebastian Dropińskiwojewódzki koordynator nadzorujący pracę techników kryminalistyki na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Po ćwiczeniach grupy szkoleniowe wspólnie z ekspertami omówili poszczególne etapy działań oraz stwierdzone uchybienia podlegające korekcie. Ideą bowiem jest, aby potencjalne błędy ujawniać właśnie na poziomie ćwiczeń w obiektach symulacyjnych, a nie na miejscu powstałych zdarzeń przestępczych, gdzie każdy błąd może w sposób znaczący osłabić wartość dowodową ujawnionych śladów, co w spotykanych już w praktyce sądowej w przypadkach, kończyło się nawet uniewinnieniem osób, którym wcześniej postawiono postawiono poważne zarzuty sprawstwa.

W szkoleniu udział wziął I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pile nadkom. Mariusz Wiśniewski, Naczelnicy Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego, Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą, technicy kryminalistyki oraz policjanci z pionu kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Pile oraz podległych jednostek.
 

insp. Sebastian Cichocki / podkom.Żaneta Kowalska

 • Szkolenie dla techników kryminalistyki i policjantów pionu kryminalnego oraz otwarcie nowych obiektów symulacyjnych
 • Szkolenie dla techników kryminalistyki i policjantów pionu kryminalnego oraz otwarcie nowych obiektów symulacyjnych
 • Szkolenie dla techników kryminalistyki i policjantów pionu kryminalnego oraz otwarcie nowych obiektów symulacyjnych
 • Szkolenie dla techników kryminalistyki i policjantów pionu kryminalnego oraz otwarcie nowych obiektów symulacyjnych
 • Szkolenie dla techników kryminalistyki i policjantów pionu kryminalnego oraz otwarcie nowych obiektów symulacyjnych
 • Szkolenie dla techników kryminalistyki i policjantów pionu kryminalnego oraz otwarcie nowych obiektów symulacyjnych
 • Szkolenie dla techników kryminalistyki i policjantów pionu kryminalnego oraz otwarcie nowych obiektów symulacyjnych
 • Szkolenie dla techników kryminalistyki i policjantów pionu kryminalnego oraz otwarcie nowych obiektów symulacyjnych
 • Szkolenie dla techników kryminalistyki i policjantów pionu kryminalnego oraz otwarcie nowych obiektów symulacyjnych
 • Szkolenie dla techników kryminalistyki i policjantów pionu kryminalnego oraz otwarcie nowych obiektów symulacyjnych
 • Szkolenie dla techników kryminalistyki i policjantów pionu kryminalnego oraz otwarcie nowych obiektów symulacyjnych
 • Szkolenie dla techników kryminalistyki i policjantów pionu kryminalnego oraz otwarcie nowych obiektów symulacyjnych