Mapa zagrożeń

Piła - Pilscy policjanci promują Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 21.09.2016

9W związku z uruchomieniem na terenie województwawielkopolskiego KMZB policjanci z KPP w Pile podjęli działania propagujące"Mapę" wśród lokalnej społeczności. W tym celu udali się do najważniejszych pilskich urzędów.

W dniu 21 września br., w ramach współpracy Komendy Powiatowej Policji w Pile zeStarostwem Powiatowym i Urzędem Miasta, ukierunkowanejna podnoszenie poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu pilskiego, spotkaliśmy się ze Starostą Pilskim Eligiuszem Komarowskim orazZ-cą Prezydenta Miasta Piły Beatą Dudzińską. W krótkiej rozmowie omówiono cele nowoczesnego narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa orazsposób jej działania. Zarówno pan starosta jak i pani prezydent bardzo pozytywnieodnieśli  się do tegoprojektu i zaoferowali swoją pomoc w rozpowszechnieniu idei "Mapy"wśród mieszkańców naszego powiatu.   

{galeria}AKTUALNOSCI2016/WRZESIEN/mapa{/galeria}