Mapa zagrożeń

Projekt „Tydzień z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa” i rola dzielnicowego w społeczeństwie

Data publikacji 17.11.2017

Rozpoczął się „Tydzień z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa”, którego inicjatorem jest Komendant Powiatowy Policji w Pile mł. insp. Sebastian Cichocki. W dniach 16-22 listopada br. na terenie miasta policjanci dzielnicowi spotykają się z mieszkańcami w swoich rejonach służbowych. Tematem przewodnim projektu jest funkcjonalność KMZB i rola dzielnicowego w społeczeństwie.

16 listopada br. o godz. 17.00 w holu Szkoły Podstawowej nr 6 w inauguracyjnym spotkaniu dotyczącym projektu udział wziął Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pile kom. Mariusz Wiśniewski, Radna Rady Powiatu Pilskiego Pani Agnieszka Magnucka, Radny Rady Powiatu Pilskiego Pan Marian Madej, Radny Rady Miasta Piły Pan Jacek Bogusławski, Komendant Straży Miejskiej w Pile Pan Wojciech Nosek, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pile podinsp. Tomasz Wojciechowski, Szef Rady Osiedla Górne Pan Wiktor Kiprowski, policjanci dzielnicowi, zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych.

Takim narzędziem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, którą należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Między innymi takie treści przedstawił w swoim wystąpieniu Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Tomasz Wojciechowski, podkreślając jak ważne jest dla policjantów narzędzie, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwem. Podsumowując swoje wystąpienie, uczestnicy spotkania obejrzeli spot, przygotowany specjalnie na „Tydzień z Krajową Mapą Zagrożeń”, który przedstawia nieskomplikowany mechanizm działania. W rolę aktorów wcielili się policjanci dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Pile, Pracownicy Policji z pilskiej komendy oraz uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile.

Następnie odbyła się prezentacja policjantów dzielnicowych oraz dyskusja, w której poruszono bieżące problemy, z którymi borykają się mieszkańcy Osiedla Górnego w Pile, w której udział wziął I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pile kom. Mariusz Wiśniewski. Nie zabrakło również podziękowań ze strony mieszkańców dla dzielnicowych w poszczególnych rejonach służbowych. Za te ciepłe słowa serdecznie uczestnikom spotkania podziękował Wiceszef pilskiej komendy.

Projekt, którego inicjatorem jest Komendant Powiatowy Policji w Pile mł. insp. Sebastian Cichocki łączy przede wszystkim elementy edukacyjno – profilaktyczne. Podczas spotkań, czyli mini debat pokazujemy mieszkańcom jak prosta jest funkcjonalność Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwem. Dzielnicowi ostrzegają przed zagrożeniami, jakimi w ostatnim czasie są m.in. oszustwa na szkodę osób starszych. Istotnym elementem projektu jest także prezentacja pracy dzielnicowego, podkreślenie jego roli prospołecznej jaką spełniają każdego dnia, pełniąc służbę w swoim rejonie służbowym. Ważnym jest także, że policjanci dzielnicowi każdego dnia prowadzą szereg rozmów na temat problemów osobistych, często udzielają wsparcia, wykazując się empatią.

Zapraszamy na kolejne spotkania z dzielnicowymi:

- 20.11.2017 r., godz. 17.00 – Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Pile, ul. Sikorskiego 33

- 20.11.2017 r., godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa nr 11 w Pile, ul. Królowej Jadwigi 2

- 21.11.2017 r., godz. 17.30 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Pile, ul. Brzozowa 4

- 22.11.2017 r., godz. 17.30 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Pile, ul. Bydgoska 23


podkom. Żaneta Kowalska