Wyrzysk - Debata społeczna o bezpieczeństwie - Mapa zagrożeń - KPP Piła

Mapa zagrożeń

Wyrzysk - Debata społeczna o bezpieczeństwie

Data publikacji 10.02.2017

W wyrzyskiej szkole podstawowej odbyła się pierwsza w tym roku debata społeczna zorganizowana przez policjantów z Komisariatu Policji w Wyrzysku i z podległych posterunków. W czasie spotkania funkcjonariusze przybliżyli zgromadzonym Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, omówili wyniki swojej pracy za rok uprzedni oraz wysłuchali oczekiwań zebranych w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Wczoraj (09.02.17) w  Sali Widowiskowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku odbyła się debata społeczna z udziałem Komendanta Powiatowego Policji w Pile mł. insp. Piotra Skrzypkowiaka  oraz zaproszonych gości, a w tym m.in. Zastępcy Burmistrza Wyrzyska Tadeusza Perlińskiego, Burmistrza Łobżenicy Piotra Łosoś, Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka Marka Madej, Wójta Gminy Białośliwie Krzysztofa Rutkowskiego, Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie Małgorzaty Włodarczyk, Komendanta Straży Miejskiej w Wyrzysku Andrzeja Sadłowskiego, Komendanta Posterunku Straży Leśnej w Kaczorach Bogdana Lach, dyrektorów szkół, radnych powiatu dyrektora i kierownika MGOPS w Łobżenicy i Wysokiej. W spotkaniu wzięli także udział komendanci miejscowego komisariatu Policji w osobach podinsp. Jarosław Wojciechowski i asp. szt. Karol Tatera wraz ze swoimi policjantami oraz kierownicy i policjanci z podległych komisariatowi posterunków.

Debata rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu. W pierwszej części spotkania Komendant Komisariatu Policji w Wyrzysku i jego zastępca oraz kierownicy Posterunku Policji w Wysokiej, Białośliwiu i Łobżenicy przedstawili uczestnikom statystyki dotyczące bezpieczeństwa i aktywności miejscowej Policji. Wyrzyski Komendant zaprezentował Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Omówił jej znacznie, cele i sposób wykorzystania. Na zakończenie pierwszej części debaty szef pilskich policjantów mł. insp. Piotr Skrzypkowiak podsumował wyniki pracy swoich funkcjonariuszy na terenie gminy Wyrzysk, a także przedstawił stan bezpieczeństwa w powiecie pilskim z uwzględnieniem zaistniałych na tym terenie zdarzeń.

Następnie głos zabrali obecni goście. Pytania i wnioski ze strony zgromadzonych dotyczyły głównie bezpieczeństwa na drogach czy zbyt małej liczby funkcjonariuszy. Nie obyło się też bez podziękowań kierowanych do funkcjonariuszy  ze strony samorządowców. Organizując tego typu spotkania policjanci chcą włączyć obywateli w wypracowanie wspólnych rozwiązań, których celem jest wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wyrzysk.

Komendanci Komisariatu Policji w Wyrzysku dziękują pani dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku mgr Danucie Buryta - Arndt za udostępnienie i przygotowanie do debaty Sali Widowiskowej.