I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pile - Kierownictwo Jednostki - KPP Piła

Kierownictwo Jednostki

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pile

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PILE
 

 
 
 nadkom. MARIUSZ WIŚNIEWSKI