Wydział Ruchu Drogowego - Struktura Jednostki - KPP Piła

Struktura Jednostki

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

p.o. asp. sztab. Marek Pływaczyk

Tel. kont.: 67 353 11 50

 

Wydział  Ruchu Drogowego zajmuje się kontrolą ruchu na drogach, prowadzi postępowania w sprawach dotyczących zdarzeń drogowych oraz kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości. Działania Sekcji ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.