Aktualności

Uroczysta odprawa i gratulacje dla Komendanta Powiatowego Policji w Pile z okazji mianowania na stopień Inspektora Policji

Data publikacji 24.07.2018

Z okazji Święta Policji, które przypada 24 lipca, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyła się uroczysta zbiórka, w trakcie której Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka wręczył akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Na stanowisko inspektora przedterminowo awansował szef pilskich policjantów. Podczas uroczystej odprawy kadra kierownicza z Komendy Powiatowej Policji w Pile złożyła insp. Sebastianowi Cichockiemu serdeczne gratulacje.

W auli im. insp. Wiktora Ludwikowskiego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 23 lipca br. odbyła się uroczysta zbiórka. Podczas tego spotkania, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka wręczył akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Na stopień inspektora Policji został mianowany Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Pawłowski oraz mł. insp. Sebastian Cichocki Komendant Powiatowy Policji w Pile. Natomiast na stopień młodszego inspektora Policji akty mianowania otrzymali: podinsp. Iwona Pilarska Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu, podinsp. Tomasz Przybylski Naczelnik Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu i podinsp. Maciej Walczak Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu. Wszystkim awansowanym serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w służbie życzył Komendant Wojewódzki.  

24 lipca br. w Komendzie Powiatowej Policji w Pile odbyła się uroczysta odprawa, podczas której I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pie nadkom. Mariusz Wiśniewski oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pile nadkom. Robert Kossak wraz z kadrą kierowniczą złożyli serdeczne gratulacje dla insp. Sebastiana Cichockiego – Komendanta Powiatowego Policji w Pile z okazji mianowania na wyższy stopień służbowy. Kadra kierownicza jednocześnie przekazała Panu Komendantowi życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

Insp. Sebastian Cichocki podziękował wszystkim za miłe i ciepłe słowa oraz symboliczny upominek. Szef pilskich policjantów podkreślił, że jest dumny, pełniąc służbę w pilskiej jednostce. Pan Komendant podziękował wszystkim Policjantkom, Policjantom oraz Pracownikom Policji za profesjonalizm i pełną poświęcenia, rzetelną służbę i pracę.

Źródło: KWP Poznań / Podkom. Żaneta Kowalska