Święto Policji 2018 - Aktualności - KPP Piła

Aktualności

Święto Policji 2018

Data publikacji 22.07.2018

W Młodzieżowym Domu Kultury w Pile odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. Pilscy stróże prawa odebrali awanse na wyższe stopnie i stanowiska służbowe. Wyróżnieni zostali również pracownicy cywilni pilskiej komendy. Nie zabrakło także życzeń oraz serdecznych podziękowań za dobrą służbę.

W piątek 20 lipca 2018 r. punktualnie o godzinie 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile,  złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafałowi Pawłowskiemu, rozpoczęły się uroczyste obchody tegorocznego Święta Policji.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni Parlamentarzyści, Pan Eligiusz Komarowski - Starosta Pilski, Pan Kazimierz Wasiak - Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Piechocki – Wicestarosta Pilski, Pan Krzysztof Szewc - Zastępca Prezydenta Miasta Piły, Pani Maria Kubica - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta, wójtowie i burmistrzowie powiatu pilskiego, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile dr nadkom. Marcin Druszcz, Komendanci Powiatowi Policji. Obecni również byli Przedstawiciele państwowych służb i inspekcji, Wojska Polskiego, Straży, Służb Leśnych, Służby Zdrowia, powiatowych i miejskich instytucji współpracujących z Policją oraz uczelni, a także byli Komendanci Powiatowi Policji w Pile w stanie spoczynku oraz Kapelan pilskich policjantów ks. Antoni Tofil.

Podczas swojego wystąpienia, Komendant Powiatowy Policji w Pile mł. insp. Sebastian Cichocki podziękował wszystkim policjantom oraz pracownikom Policji z pilskiej komendy za bardzo dobre wykonywanie codziennych obowiązków, podkreślając jednocześnie ich zaangażowanie i poświęcenie. Słowa podziękowania skierował również do przedstawicieli samorządów za wspieranie działań pilskiej komendy. Pan Komendant złożył wszystkim policjantom i pracownikom Policji życzenia dalszych sukcesów w pracy oraz wszystkiego dobrego w życiu osobistym (treść przemówienia znajduje się pod tekstem oraz zdjęciami).

Z obchodami policyjnego święta łączą się odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe - oficerskie, aspiranckie i podoficerskie. W tym roku na wyższe stopnie oraz stanowiska służbowe łącznie awansowało aż 104 funkcjonariuszy. Komendant Powiatowy Policji w Pile mł. insp. Sebastian Cichocki za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz dbanie o pozytywny wizerunek pilskiej Policji uhonorował nagrodami w postaci dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego 16 pracowników Komendy Powiatowej Policji w Pile.

Serdeczne słowa podziękowania oraz bukiet kwiatów na ręce Pana Komendanta Powiatowego Policji w Pile mł. insp. Sebastiana Cichockiego złożyli przedstawiciele nagrodzonych i awansowanych policjantów.

Podkom. Żaneta Kowalska