Szkolenie policjantów nad wodą - Aktualności - KPP Piła

Aktualności

Szkolenie policjantów nad wodą

Data publikacji 19.07.2018

W dniu 18 lipca 2018 roku nad Zalewem Koszyckim w Pile w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów, odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy dzielnicowych oraz ruchu drogowego z zakresu podstawowych zasad w sytuacji ratowania zdrowia oraz życia na terenach wodnych i przywodnych.

Celem zajęć było podniesienie skuteczności i bezpieczeństwa działań podejmowanych w trakcie służby czy w sytuacjach zagrożenia utonięciem a także nauka wykorzystania innych rzeczy do ratowania osób np. liny. Uczestnicy ćwiczyli techniki rzucania kół ratunkowych, rzutek oraz lin asekuracyjnych. Policjanci doskonali również umiejętność udzielania pomocy przedmedycznej, w tym resuscytacji krążeniowo–oddechowej. Wspomniane szkolenie poprowadził asp. Gerard Stankiewicz, który posiada uprawnienia ratownictwa medycznego oraz ratownictwa wodnego. W trakcie trwania szkolenia szczegółowo omówił następujące zagadnienia:

 

  • postępowanie z osoba tonąca aktywną

  • udzielanie pomocy przedmedycznej poszkodowanym wydobytym z wody

  • przypomnienie zasad posługiwania się sprzętem ratowniczym

  • holowanie osoby zagrożonej

 

Tego typu ćwiczenia są niezbędnym elementem doskonalenia policjantów podczas trwania sezonu letniego. Umiejętności ratowania tonących są niezbędne w codziennej służbie. Przekazana funkcjonariuszom wiedza i umiejętności mają służyć podniesieniu jakości zadań realizowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych powiatu pilskiego.